Internet Fiber
Opłaty abonamentowe - miesięczne
Prędkości Umowa 24 miesiące umowa 12 miesięcy umowa na czas nieokreślony
Fiber 50/10 49,00 59,00 79,00
Fiber 100/50 59,00 69,00 99,00
Fiber 300/100 69,00 99,00 199,00
Opłaty aktywacyjne przyłączeniowe.
Opłata przyłączenia do światłowodu gdzie posiadamy własną infrastrukturę - 99 PLN
W innym przypadku wg kosztorysu
opłata aktywacyjna 59 PLN
Pozostałe opłaty